Menu

קבוצות ערב למבוגרים

סדנת פלייבק היא התנסות מרתקת בכניסה לסיפורו של האחר ובהזמנת האחר להיכנס אל הסיפור שלי. חומר הגלם הוא הסיפורים, והטכניקות הן של תיאטרון אימפרוביזציה ותבניות ייחודיות של תיאטרון פלייבק שנותנות לסיפור ביטוי מרגש ומצחיק, מעמיק ומאיר עיניים.

אילתור זו שפה וזו דרך חיים

הכלי המופלא של תיאטרון הפלייבק מזמין אותנו לחדד את היכולות הבימתיות שלנו בד בבד עם הכשרים הבינאישיים- להרגיש את השני, להקשיב לדקויות וליישם את התחושות והתובנות בדרך יצירתית ומלאת מעוף..
בקורס נשכלל את ההקשבה האמפתית ויכולות האילתור בטקסט, תנועה וקול כדרך לשקף את הסיפור ביצירתיות ודיוק.
יכולת ההתבוננות מחדש על סיפור חיי יחד עם הזכות להיכנס לסיפורו של האחר ולשחק בו בחדוות יצירה, מאפשרות חווייה עוצמתית ומרגשת, מצחיקה, מעמיקה, ומאירת עיניים
  • נלמד את עקרונות האימפרוביזציה בתנועה בקול ובטקסט
  • נלמד וניישם טכניקות ותבניות של ”תיאטרון פלייבק“
  • נספר סיפורים ונמחיז סיפורים של אחרים
  • נתרגל הקשבה אמפתית וכניסה לנעלי האחר
בסדנא נזוז  ביחד ולחוד, נתגבש, נספר ונקשיב…סיפורים קבוצתיים כאלה, אישיים וכללליים גם יחד, נעבוד דרך דימויים, דרך עבודה עם פרטנר, מתוך הומור והזדהות, ותמיד תמיד מתוך אמפתיה.

 

קבוצות ערב פעילות

יום שני: הוד השרון-   ב”מרכז דור” רח’ התחיה, כניסה שנייה מרח’ בן-גמלא.  בשעות: 20:30-22:30
יום שלישי: חיפה-   בתיאטרון “חי-פה” בבית ספר רעות, חנה סנש 12. בשעות: 20:00-22:30
יום חמישי: קרית טבעון- במרכז “לגעת קרוב” ברחוב יהודה הנשיא 9 בשעות: 20:00-22:30