Menu

בית ספר לפלייבק

תכנית לימודים שנתית:

הקורס מתאים למתחילים ולמתקדמים ומציע לימוד והעמקה של “תיאטרון הפלייבק”, תיאטרון הגוף, ועבודת בופון.
מרחב פלייבק הוא בית, לנוח לרגע מרצף החיים ולגלות את ההנאה שבמפגש האנושי הקרוב ואת התענוג והריגוש שבחוויית היצירה וההבעה בקול, תנועה וטקסט.
כדי לשקף לאדם את סיפורו, כדי להיות אמפתי ולא לשפוט אותו על חסרונותיו, עלי להיות מודע לצל של עצמי, למקומות האפלים שבתוכי, לקבל ולאהוב אותם. כדי לעבוד נקי, עלי להיות פתוח ובשלום פנימי.
מילת המפתח היא נוכחות. נוכחות שקטה ובטוחה ברגע, ובתחושות שצפות מתוכו. להגיב בכנות ומתוך אמון מלא באינטואיציה ובתבונת הגוף.
מרחב הפלייבק מזמין אותנו להעמיק מבלי להכביד, להעניק מבלי להתאמץ, להתפתח מתוך חוויית יצירה משותפת ושמחת גילוי.
הפלייבק אינו מיועד לשחקנים דווקא, הוא לבני אדם. בני אדם כנים וחכמי לב שמבקשים אור אבל לא מפחדים מהחושך.

 

בקורס:

נלמד את הכלי של תיאטרון הפלייבק כולל תבניות פלייבק ושיקופים פתוחים,
נרכוש כלי הנחייה וטכניקות משחק ואילתור.
מתוך עבודת תנועה ו”תיאטרון גוף”, נכיר את ריבוי הצדדים בתוכנו, ונעמיק את יכולות השיקוף וההקשבה
נפתח את כלי העבודה של השחקן- הגוף והקול! נשכלל יכולות הבעה מילוליות ולא מילוליות.
נעמיק אל תוך הסיפור ונמצא את לב הסיפור ואת הדרכים האפקטיביות יותר לשקף אותו.

 

בשנת תשע”ו תיפתח תכנית שנתית

התכנית תתקיים בימי חמישי בערב בין השעות 19:15-22:30
התכנית תחולק לשלושה חלקים
חלק א: (8 מפגשים) עקרונות הפלייבק, תבניות קצרות וארוכות. עבודה פיסית ורגשית מתוך עבודת קול ותנועה.
חלק ב: (12 מפגשים) מתיאטרון  פיסי לתיאטרון פלייבק, הקשבה קבוצתית ופלייבק מתוך תחושות פיסיות ועבודה גופנית.
חלק ג:. (8 מפגשים) הפרוטגוניסט והאנטגוניסט בפלייבק דרך מציאת הקצוות שבתוכי.